В ресторанта…

В ресторанта:
– Искам от ястието на господина в ъгъла.
Сервитьора се връща след малко с насинено око…
– Не си го дава…

Коментари