Един дървар минал по мост над реката и си изпуснал брадвата във водите и

Един дървар минал по мост над реката и си изпуснал брадвата във водите ѝ. Заплакал от мъка, но тогава Господ му се явил и попитал:
– За какво плачеш?
– Как да не плача, Господи, падна ми брадвата в реката и сега не мога да си изхранвам семейството…
Тогава Господ взел от реката златна брадва и попитал:
– Това ли е твоята брадва?
– Не, това не е моята брадва! – казал дърварят.
Господ взел от реката брадва от сребро и попитал:
– Може би… това е твоята брадва?
– Не, това не е моята брадва. – отговорил дърварят.
И накрая Господ извадил от реката брадва от желязо.
– Да, това е моята брадва. – щастлив отвърнал дърварят.
– Виждам, че си честен човек и съблюдаваш Моите заповеди, затова вземи като награда и трите брадви.
Заживял дърварят щастливо и доволно, но за съжаление… един ден съпругата му паднала от моста в реката… Отново заплакал от мъка и отново Господ му се явил и го попитал:
– Защо плачеш?
– Как да не плача, Господи, жена ми падна в реката…
Тогава Господ извадил Дженифър Лопес от реката и попитал:
– Това ли е жена ти?
– Да, това е жена ми! – щастливо отговорил дърварят.
Господ се разгневи:
– Ти ме излъга, защо?
– Виж, Господи, бих могъл да отговоря, че това не е моята жена. Тогава ти щеше да извадиш от реката Катрин Зита-Джоунс, а аз отново щях да ти кажа, че тя не ми е жена. Тогава ти щеше да извадиш моята жена и аз щях да кажа, че това е съпругата ми… Щеше да ми дадеш и трите… и тогава аз какво щях да правя с тях? Нямаше да мога да ги изхранвам всичките и никой от нас нямаше да е щастлив…

ПОУКА: Когато мъжете лъжат, го правят с достойнство и в полза на всички!

Коментари