8% от работодателите са склонни да се възползват от мярката „60/40“

8% от работодателите са склонни да се възползват от мярката „60/40“, сочат резултати от експресно анкетно проучване на Българската стопанска камара. Преобладаващият процент от работодателите, които ще се възползват от мярката – 44%, са с персонал до 10 души. 55% от тях оперират в сферата на услугите, 35% – търговията, 10% – индустрия.

Работодателите, които няма да се възползват от мярката „60/40“, планират други мерки по отношение на персонала, като най-голяма част от тях – 42%, планират частични съкращения.

Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са посочвали по повече от един отговори. Приравнени към 100% данните на БСК показват следното:

Ще съкратя част от персонала – 33%
Ще пусна целия персонал в отпуск – 21%
Ще пусна част от персонала в отпуск – 17%
Ще намаля временно трудовите възнаграждения – 10%
Още не съм решил – 8%
Ще забавя изплащането на възнаграждения – 6%
Ще съкратя целия персонал – 5%

Снимка shumenonline.bg

Коментари